Przejdź do treści
Strona główna > Alumneum – internat dla chłopców

Alumneum – internat dla chłopców

Alumneum - internat dla chłopców

W 1870 roku w Bielsku, przy ówczesnej ulicy Alumneumgasse, parafia ewangelicka oddała do użytku internat męskiego seminarium nauczycielskiego. Seminarium było pierwszą tego typu placówką ewangelicką w całej Austrii i kształciło nauczycieli szkół ewangelickich dla całej monarchii. Budowę bursy dla uczniów – alumnów, sfinansowano ze środków fundacji, założonej w 1868 roku przez mieszkającego w Paryżu bielszczanina – Pawła Eugeniusza Lauerbacha. Otwarcie na Bielskim Syjonie internatu im. Pawła E. Lauerbacha rozwiązało problem zakwaterowania zamiejscowych studentów seminarium.  Całoroczna opłata za mieszkanie i posiłki wynosiła 100 florenów.

Od 1871 roku z części pomieszczeń w budynku korzystało Państwowe Gimnazjum Humanistyczne, które w 1874 roku wyprowadziło się do gmachu szkół średnich przy obecnej ulicy Słowackiego.

Alumneum - ewangelicki internat dla chłopców.

Budynek Alumneum – ewangelickiego internatu dla chłopców.

Alumneum, Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja – ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 12